• Tanker Hungary Kft.
 • Cím: 6728 Szeged, Vágány utca 3.
 • Mobil: +36 30 571 0850
 • Tel: +36 62 468 789
 • Tel: +36 62 467 327
 • Fax: +36 62 466 851

 

 
  »   minőségpolitika

MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA

 

Célunk

Elsődleges célunk a gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem terén eredményes működés fenntartása. Célunk eléréséhez kritikus tényezőként kezeljük vevőink elégedettségét, dolgozóink megbecsülését, partnereink elismerését, a jogszabályi megfelelést, a környezetvédelmi elvárásokat és tulajdonosaink elvárásait.

Ezen célunk elérése érdekében elköteleztük magunkat az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok követelményeinek megfelelő integrált minőség- és környezetirányítási rendszer működtetése mellett.

Társaságunk további sikeres működésének legfontosabb záloga vevőink mai és jövőbeli igényeinek és elvárásainak kielégítése, messzemenően törekedve minden érdekelt fél igényeinek megismerésére és figyelembevételére.

Évenként a minden területre kiterjedő oktatással munkatársaink kompetenciáinak megerősítése.

 

MINŐSÉGPOLITIKA

 

 • Tevékenységünk során az egyik legfontosabb minőségi paraméter vevőink elégedettsége.
 • Társaságunk minden munkatársa azon dolgozik, hogy tevékenységünket egyenletesen magas színvonalon végezzük, és megfeleljünk a választott szabványokban megfogalmazott követelményeknek. Rendszerünket folyamatosan tovább fejlesztjük.
 • A magas minőségi színvonal elérése érdekében kiemelt jelentőségű célunk dolgozóink megfelelő megbecsülése. Célunk, hogy olyan munkavállalók segítsék cégünk működését, akiknek a munkájára hosszú távon lehet számítani.
 • Olyan minőségirányítási rendszert kívánunk működtetni, amely garancia az állandó és magas minőségre.
 • A vevőinknek olyan partnere kívánunk lenni, aki tapasztalatával, szakértelmével megnyugtató megoldást tud nyújtani a gépjárműüzemanyag kereskedelemmel kapcsolatos kérdésekben. 
 • Társaságunknál elvárás, hogy érvényesüljön a minőségi szemlélet, a minőség iránti elkötelezettség és a minőségi munkavégzés.
 • Munkavállalóink kötelessége a jó minőség biztosítására, védelmére és fejlesztésére való törekvés, a minőségi előírások és követelmények betartása.

 

 

KÖRNYEZETPOLITIKA

 

 • Cégünk elkötelezte magát, hogy tevékenységét környezetbarát módon végzi és a környezeti elemeket megóvja. Ezzel kívánunk hozzájárulni a fenntartható fejlődés biztosításához, a környezet jó állapotának megőrzéséhez, a globális és lokális környezetvédelmi elvárások teljesítéséhez.
 • A környezethasználatot úgy szervezzük, hogy tevékenységünkhöz mérten a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzük elő, megelőzzük a környezetszennyezést, kizárjuk a környezetkárosítást.
 • Társaságunk elkötelezte magát a környezetvédelmi jogszabályoknak és határozatoknak való megfelelés iránt. Szándékunk továbbá olyan gépjárműüzemanyag-kiskereskedelmi tevékenység végzése, amely megelőzi vagy csökkenti a környezet terhelését.
 • Célunk környezeti teljesítményünk folyamatos javítása, ennek érdekében MSZ EN ISO 14001 szerinti környezetirányítási rendszert működtetünk. Környezetirányítási rendszerünk folyamatos fejlesztéséről, a gyakorlati alkalmazás támogatásáról, a környezeti teljesítményünk méréséről az Integrált Irányítási Rendszer keretében gondoskodunk.
 • Biztosítjuk, hogy a Tanker Hungary Kft. összes munkatársa megfelelő képzést kapjon, megértse korunk környezetvédelmi kihívásait és tudatosuljon a környezetvédelem iránti egyéni felelőssége is. Az Integrált Irányítási Kézikönyvben és hozzá kapcsolódó rendszerdokumentumokban foglaltak betartása minden munkavállalónk számára kötelező!

 

A Tanker Hungary Kft. partnereitől is elvárja, hogy közreműködjenek környezeti politikája megvalósításában.

 

Szeged, 2022. 01. 01.

Túriné Ferenczi Erzsébet

             ügyvezető